Celostni terapevtski pristop

☀hipnoza, samohipnoza, PEAT in DP4, kvantna transmisija, rebirthing, meditacije, astrologija in tarot, delavnice in seminarji, online terapije preko Skypa ☀ Rebirthing- dih življenja- sobota 30.9.2023 ☀


Astrologija osebnosti- veda o značaju in usodi posameznikaastrologija- osebnosti

Astrologija je ena od najstarejših ved, saj je stara več tisoč let. Skozi vsa ta leta si je astrologija pridobila sloves vede, ki lahko pomaga človeku, da lažje in bolje razume samega sebe, svoje notranje vzgibe, ter svet okoli sebe. Astrologija nas spominja, da je človek kot posameznik celostno bitje, ki ga gledamo skozi njegovo telesno, duševno in duhovno pojavnost. Pomaga nam razumeti, da smo del celote in da smo kot posamezniki edinstveni in posebni. In kot taki se skozi lasten proces samospoznavanja začenjamo prepoznavati na sebi edinstven način. Astrologija kot veda ni suhoparna in strogo določena, temveč omogoča posamezniku navdih in vpogled v sebe. Moj namen ni, da opisujem astrologijo na osnovi teorije in potencialnih možnosti, temveč kot praktično orodje samospoznavanja in preseganja lastnih omejitev, nekoristnih identitet, kar vodi posameznika ponovno k sebi v resnično sebstvo. Spontanost, razumevanje, odprtost ti postane bližja. Saj to enostavno živiš, razumeš in to si.

Za astrologijo sem se začel resno zanimati leta 1990. Do astrologije me je privedlo predvsem raziskovanje samega sebe in iskanje odgovorov o značaju ljudi, ki sem jih takrat poznal. Želel sem vedeti več o sebi in o drugih. Po nekaj letih metodičnega dela in raziskovanja sebe in drugih sem prišel do pomembnih uvidov, predvsem pa sem preko astrologije doživel globoko transformacijo svoje osebnosti, predvsem pa razumevanja sebe in drugih. Ko sem dobil pred sabo rojstni horoskop osebe, sem osebo na neki ravni takoj začutil in dobil vpogled v njegovo/njeno notranjost. Kot, da je astrološka karta zapis posameznika v določenem trenutku v določenem prostoru in času, ki je zmeraj edinstven. Tudi, če osebe nisem poznal sem ob vpogledu na rojstno astrološko karto dobil občutek, kot da to osebo že poznam in jo razumem. Svoje odnose z drugimi ljudmi sem videl v drugačni luči, kar mi je odprlo oči za tisto, kar je onkraj videnega... Začel sem sprejemati in razumevati ljudi v njihovi edinstvenosti in enkratnosti, odpadle so vse sodbe in vnaprejšnja mnenja.

Astrologija je skupek vseh potencialnih možnosti posameznika, ki živi v dualnem svetu, v svetu nasprotij in nosi v sebi zapis izhoda iz matrice tega sveta. Astrologijo se lahko gleda na ravni osebnosti, na ravni podzavesti in na ravni nadzavesti.

Glavni cilj astrologije je združitev nasprotij in integracija. Eno je informacija, ki jo dobimo, drugo je ustrezna reakcija in akcija, pot k rešitvi. Dobro se spomnim se prijateljice, ki je bila dobra astrologinja in je bila ujeta v prepričanju, da v naslednjih petih letih ne more srečati zanjo primernega partnerja, ker ji astrološka karta tako kaže in isto so ji potrdili tudi drugi priznani astrologi. In enostavno človek živi s tem prepričanjem, ki so ji ga potrdile tudi druge avtoritete znanja in zato vse take stike že vnaprej zavrača. Kje je tukaj svoboda, kje spontanost, sprejemanje? V tem primeru astrologija postane lahko problem in ne rešitev.

Če astrologija ni nadgrajena z različnimi drugimi pristopi, ki so morebiti potrebni ( terapevtsko delo, meditacija, delo na sebi...) to ponavadi ostane bolj na ravni pogovora, ki v nekaj dneh izzveni. Cilj in namen svetovanja je, da vam osvetlim pomembne aspekte vaše osebnosti vključno z ostalimi izzivi in vas usmerim na pot, ki je v danem trenutku najboljša za vas.

Moj način dela z astrologijo skuša biti tak, da daje konkretne rešitve in ne ustvarja morebitnih novih problemov. Astrološka natalna (rojstna) karta je ključ do razumevanja samega sebe. Ni pretirane potrebe po napovedovanju prihodnosti, ker prihodnost že živiš v tem trenutku. Sam osebno nisem preveč navdušen nad pretirano uporabo napovedovalnih orodij, ki se jih v astrologiji uporablja v obliki tranzitov, progresij in ostalih orodij. Razen, če je prihodnost potrebno razumeti v luči ozaveščanja sedanjega trenutka, ter projekcij in identifikacij, ki so vezane na prihodnost. Natalna astrološka karta je osnovna in izhodiščna točka, ki vodi do razumevanja in sprejemanja sebe. Vsak človek ima v sebi moč, zavedanje in spontanost, da gre v življenju naprej.


Opravljam astrološke analize osebnosti in vpoglede v različna življenska področja, ki so aktualna za razumevanje posameznikovega odnosa do sebe in do življenja. Predvsem pa pomagajo pri ozaveščanju in prepoznavanju lastnih potencialov in izzivov na življenjski poti. Posamezno srečanje traja 60 minut, cena pa je 50 evrov. Astrološki posvet se lahko izvede v živo ali preko on-line povezave.