Celostni terapevtski pristop

☀hipnoza, samohipnoza, PEAT in DP4, kvantna transmisija, rebirthing, meditacije, astrologija in tarot, delavnice in seminarji, online terapije preko Skypa ☀ Meditacijski retreat na Pohorju- 7.8. do 11.8.2024 ☀

Duhovna Tehnologija - Živorad Mihajlović Slavinski


slavinski zivorad

Duhovna/Spiritualna tehnologija je edinstven način osvobajanja od nezaželjenih in neprijetnih vsebin v naši zavesti in v svetu v katerem živimo. Mi sebi ne dodajamo ničesar novega, mi se osvobajamo starega, vse do nivoja, ko začnemo živeti v nedeljivi zavesti Enosti.

To procesiranje imenujemo Duhovna Tehnologija, ker vsebuje v sebi različne psihološke, čustvene in Spiritualne sisteme, metode, principe in tehnike, katerih glavni cilj je pomiritev in združitev nasprotij.

Avtor metod Duhovne/Spiritualne Tehnologije je Živorad Mihajlović Slavinski, rojen leta 1937 v Srbiji, raziskovalec sveta metafizike, po izobrazbi klinični psiholog, ki je svojo duhovno iskanje pričel v zgodnjih letih svojega življenja. Do sedaj (2013) je napisal 29 knjig s področja ezoterike in spiritualnega razvoja, ter ustvaril v vseh teh letih 16 različnih sistemov različnih vrst terapij in metod duhovnega razvoja. Slavinski je napisal prve knjige na področju naše bivše skupne države, ki so se ukvarjale z samorazvojem, jogo in različnimi metodami in tehnikami samorazvoja in samopomoči. Veliko duhovnih iskalcev se je v 70-ih, 80-ih in 90-ih letih prejšnjega stoletja ravno preko njegovih knjig spoznalo z različnimi metodami samorazvoja in je na ta način začelo svojo duhovno pot.

Slavinski je »pripeljal« Intenziv Razsvetljenja, avtorja Charlesa Bernerja v kraje bivše skupne države in v 80-ih in 90-ih letih je bila to najbolj udarna metoda s katero so iskalci dobili neposredne izkušnjo, ki je bila za mnoge začetek nove poti in smeri v življenju. Na področju bivše skupne države je bilo v tistem času veliko Intenzivov, ki so trajali 3,7 in tudi 14 dni. Delo na Intenzivih je bilo za večino ljudi naporno, vendar so bile pri večini ljudi izkušnje na samem intenzivu močne in intenzivne, tako, da je bil trud mnogokrat poplačan.

V današnjih časih, ko vse poteka zelo hitro in za večino ljudi stresno, si je večini ljudi težko vzeti več dni za samo delo npr. na Intenzivu, biti nekaj dni brez vseh možnih sodobnih napravic, ki omogočajo posamezniku stalno dosegljivost in spremljanje dogajanja, biti odmaknjen v izolaciji. Pri delu z metodami Spiritualne Tehnologije vam ni potrebno iti v osamo, meditirati v jami, zavreči vse, kar ste gradili… Duhovna Tehnologija vam omogoča, da lahko svoje probleme in težave rešite in presežete tukaj in sedaj, spoznate »Kdo sem jaz«, tukaj in sedaj, brez, da odidete na drug konec sveta, prosite karkoli, ali verjamete v karkoli.

Opis izkušnje in vtisov posameznika, ki se je udeležil Intenziva Gnoze Razsvetljenje in Intenziv Gnoze

Pred desetimi ali dvajsetimi leti si je bilo nemogoče predstavljati, da bi lahko neprijetne, kronične, čustvene in psihološke težave izginile v eni uri ali celo nekaj minutah. Sedaj je to postalo realnost. To je sedaj mogoče z različnimi sistemi Spiritualne Tehnologije, ki se jih naučite in lahko obvladate v samo enem dnevu.

Vsakdo se lahko nauči različnih metod in tehnik Duhovne Tehnologije, ki so izjemno učinkovite in jih kasneje lahko uporabi kjerkoli in kadarkoli je to potrebno v svojem življenju kot samopomoč, ali pa s tem pomaga drugim. Ne iščite resnice in razumevanje sebe izven vas. Obstaja samo en kraj, kjer lahko najdejo vas- to ste vi sami. Živorad Mihajlovič Slavinski vodi in prireja seminarje duhovne tehnologije po celem svetu.

Slavinski je do danes ustvaril različne sisteme samorazvoja in samopomoči:

Vse te metode so kot različna orodja, katera uporabljamo pri posameznem procesiranju ali problemu, ki je prilagojen posamezniku in daje njemu najboljši možen rezultat.

Krona vseh sistemov Duhovne Tehnologije je PEAT.

Z višjim nivojem procesiranja (globinski Peat) odkrijemo svoje prvinske polarnosti, katere je posameznik "prinesel" v ta univerzum. Mi se z njimi rodimo, so kot naša krvna skupina. Nekateri od teh polarnosti so: "Aktivno-Pasivno", "Ljubezen-Svoboda", "Mir-Napetost", "Dobro-zlo", "Sreča-Žalost"... Mi živimo v dualnem univerzumu. Vse kar obstaja ima svoje nasprotje: dobro in zlo, moški in ženska, svetloba in tema, napredovanje in umikanje, rojstvo in smrt, jaz in drugi ljudje, itd. Vsak posameznik ima svoje osnovne polarnosti, oziroma Osebni Kodi, med katerimi igra svojo osnovno življenjsko igro. Ta igra je pri večini ljudi prisilna in nezavedna. Naše osnovne prvinske polarnosti, ki so z nami ves čas od vstopa v ta materialni univerzum, odrejajo cel spekter različnih izkušenj skozi katere potujemo skozi naša življenja. So kot naši notranji motivatorji in usmerjevalci, katere želimo ves čas uresničiti ali realizirati. V nekem trenutku se nam ena od teh osnovnih polarnosti zdi pozitivna ( želimo si jo doseči), druga pa se nam zdi negativna (in se ji želimo izogniti). Naše osnovne prvinske polarnosti niso fiksne in čez nekaj časa se polarnosti obrnejo. To, kar nam je bilo prej pozitivno je sedaj negativno...in tako se zgodba nadaljuje v nedogled...

Z globinskim Peat procesom nevtraliziramo in integriramo ti prvinski polarnosti. Od takrat naprej se lahko svobodno odločamo za katerokoli izkušnjo in le te niso več podrejene z našimi nezavednimi notranjimi procesi, ki so v večini primerov prisilni in kompulzivni. Pri integraciji prvinski polarnosti integriramo v naše bitje. Imamo svobodo za... in svobodo od... Različne osebe imajo različne Osebne Kode. Nevtralizacija kod, oziroma prvinskih polarnosti omogoča integracijo teh Kod v vsakodnevno življenje in s tem osvobaja človeka od te prisilne igre in rešuje njegov osnovni življenjski problem.

Peat gre za razliko od ostalih metod v samo jedro problema, do najgloblje esence človeškega bitja do Plerome in Kvantnega Vakuuma, Sunjate, Velikega Neizpolnjenega iz katerega vse izhaja. Na ta način se problem rešuje na najglobljem nivoju, ne pa na površini. Istočasno pa prodre v samo duhovno osnovo človeškega bitja. Na tisoče ljudi po celem svetu je že imelo priložnost, da integrirajo svoje prvinske polarnosti.

Na najglobljem nivoju obstoja je vse Eno. Iz enosti gre posamezna odločitev, da se realizira neki cilj. Če se realizira, cilj ponovno izgine v Enosti ali Praznini. Problemi nastanejo, ko v realizaciji svoje odločitve pridemo do prepreke-ovire, ki nam preprečuje uresničitev cilja in le ta privede do porazne odločitve. Prvotni namen ali posamezna odločitev posameznika ne more prenehati, čeprav imamo porazno odločitev, le ta pa od tedaj naprej ustvarja občutek dualnosti in skrajnosti med katerimi se človek giblje. Porazna odločitev ustvarja mentalno maso, ki se z leti (če le ta ni diskreirana ali duplirana) samo krepi.

Mentalno maso ali naboj ustvarjajo samo 4 elementi: psihična slika, čustva, telesne senzacije, misli

Pri procesih duhovne tehnologije nevtraliziramo mentalno maso med polaritetami, tako, da se one počasi približujejo ena drugi, ker so eno, meje se izgubljajo in začnejo se spajati med seboj, vse dokler ne postanejo Eno, kar so bili že pred polarizacijo. To je izjemna kvaliteta sistemov spiritualne tehnologije.

Noben posameznik v celotni človeški zgodovini ni odkril ničesar drugega, razen teh 4 elementov. Vse ostale vsebine, ki sestavljajo subjektivni univerzum posameznika predstavljajo kombinacije teh osnovnih 4 elementov: verjetja, navade, predsodki, mnenja, zaključki, fantazije in najvišja umetniške izkušnje. Glede na sam problem se odločimo za metodo, ki v tistem trenutku najbolj ustreza posamezniku.

Cilj metod duhovne tehnologije je odstranjevanje/nevtralizacija/preseganje lastnih omejitev in problemov in pospešitev duhovne evolucije posameznika.

Kaj razumemo pod reševanjem problemov ?

To je sposobnost Duhovne Tehnologije, da učinkovito odstrani naše vsakodnevne in praktične življenjske probleme, ne glede na to ali so ti problemi dolgotrajni, nastali v daljni preteklosti, ali pa so aktualni.

Kaj razumemo pod problemi ?

Vse kar ima čustven naboj- strahovi, fobije, odpori, nezaželjena obnašanja in reakcije, neprijetni občutki, pomankljivosti, slabosti…skratka vse, kar mi doživljamo kot problem. Na primer: napadi panike, ljubosumje, stres, nespečnost, strah pred javnim nastopom, prenajedanje, odvisnosti vseh vrst- tobak, hrana, kockanje…, napetost v prisotnosti avtoritet, pomanjkanje motivacije, da uresničujemo svoje cilje, slabi medsebojni odnosi, neuspehi…

Po svoji naravi so to čustveni, mentalni, psihični in spiritualni problemi. Obstajajo prav tako fizični problemi. Če so fizični problemi psihosomatskega izvora, jih Duhovna Tehnologija rešuje hitro in direktno. Če fizični problemi niso psihosomatskega izvora se lahko rešijo s pomočjo Duhovne Tehnologije z indirektno potjo, oziroma so močno olajšani z odstranitvijo čustvenega naboja, ki ga je oseba občutila ob svojem fizičnem problemu. Prav tako je lahko posameznik priveden v stanje sprejemanja svojega fizičnega problema, ki ga je v tem trenutku nemogoče rešiti, kar pomeni, da je trpljenje, ki je vezano zanj, odstranjeno. V okviru Duhovne Tehnologije je problem odstranjen takrat, ko popolnoma izgine.

Sistemi in metodi Duhovne Tehnologije niso teorija, temveč čista praksa.

Gram prakse je vreden več kot tono teorije, je pogosti citat, ki ga Slavinski uporablja za svoje metode. Metode Duhovne tehnologije vsebujejo v sebi vse kar je najboljšega iz vzhodnih in zahodnih praks samorazvoja in samopomoči, ki so združene z odkritji kvantne fizike, ter v vsebujejo v svojem jedru zelo močne psiho-spiritualne inštrumente, ki se jih je lahko naučiti. Med prakticiranjem le teh bo prišlo do vidne spremembe v vašem doživljanju sveta in do globoke in korenite spremembe posameznikovega življenja.

Metode so učinkovite, ker ustvarjajo željene spremembe. So hitre, ker se spremembe zgodijo v času, merjene v minutah. So celostne, ker vsebujejo vse dele posameznikove izkušnje: preteklost, sedanjost in prihodnost, vas in druga bitja, ki so udeleženi pri ustvarjanju vašega problema.

Operativni principi na katerih temelji Duhovna Tehnologija:

Osnovni princip je ta: s pomirjanjem in integracijo nasprotij v svoji zavesti se vračamo v osnovno (izvorno) stanje Enosti, naše resnično Sebstvo.

Največja prednost Duhovne/Spiritualne Tehnologije je njena enostavnost, učinkovitost in možnost, da postanete sami svoj terapevt. In s tem pomagate sebi in drugim.

Individualno terapevtsko delo, vodenje delavnic in seminarjev opravlja Grega Gregorec, certificirani trener sistemov Duhovne Tehnologije, ki se z metodami Duhovne Tehnologije ukvarja od leta 1990.